Kompetanseutvikling

Her kan du sende søknad til flere av Utdanningsdirektoratets satsninger på videreutdanning. Søknadsskjemaene åpner 1. februar. Nytt fra 2017 er at man må logge seg inn via ID Porten eller Feide for å levere søknad.

Logg inn for å sende søknad